יום ג', ח’ בסיון תשע”ח
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
עליכן להרכיב קבוצת בנות שתתכנן מוצר כלשהו עליכן לכתוב את הדרישות שיש לכן מהחומרים בהן תבנו את המוצר עליכן לכתוב איזה צורך יש למוצר.
קרא עוד...
איכות הסביבה
מדע וטכנולוגיה
האולימפיאדה ע"ש אילן רמון
כיתות ה'- תכנון מוצר
שכבה ו'- עבודות חקר
שכבה ז- שאלות ותשובות לנושאים הנלמדים בכיתה
שכבה ח'- שאלות ותשובות לנושאים הנלמדים בכתה
פרויקט טבלת היסודות
הכיתה שלי
למידה בשעת חירום
מקצועות לימוד